Forum IOM Zeilen

Full Version: Zomeravond wedstrijden
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vanaf a.s. Donderdag 1 Juni organiseren we elke 2 weken zomeravondwedstrijden bij Tijsterman aan de Nieuwkoopse plassen.
Aanvang 19:30.
Aanmelden is verplicht via Forum, Whatts App groep iom-zeilen! of email naar info@iomzeilen.nl

Peter Tans
De zomeravond wedstrijd van morgen 1 Juni is afgelast wegens gebrek aan inschrijvingen.
Volgende Zomeravond wedstrijd is op 15 Juni a.s. Aanvang 19:30
Schrijf je in
We gaan vanaf 13 juli wekelijks op donderdag varen op de Nieuwkoopse plassen. Aanvang 19:00
We varen alweer een maand de zomeravond wedstrijden bij Tijsterman op de Nieuwkoopse Plassen.
We communiceren via Whatts app over de definitieve tijd en wie er komen. Mled je dus aan per email naar info@iomzeilen.nl.